Werkgever

Een zieke medewerker die langdurig niet werkzaam kan zijn. Iedereen kan ermee te maken krijgen. In de meeste gevallen wordt het werk vanzelf weer snel hervat en volstaat begeleiding door de bedrijfsarts. Als dat niet kan of mag, is het voor de werknemer, maar ook voor de werkgever, belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn om het werk te hervatten in de eigen organisatie of wellicht bij een andere werkgever. Zo’n situatie doet zich voor als

RD Arbeidsdeskundig Advies brengt de mogelijkheden in een arbeidsdeskundig onderzoek in kaart. In een gesprek met de werkgever en de werknemer kijkt hij niet alleen naar de beperkingen maar vooral naar de mogelijkheden van de werknemer. Het resultaat van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt weergegeven in een duidelijk en werkbaar advies.

RD Arbeidsdeskundig Advies kan u helpen als:

  • een medewerker (langdurig) ziek is en zijn eigen werk niet meer kan of mag uitoefenen;
  • onduidelijk is of een zieke medewerker in de toekomst het eigen werk weer kan doen;
  • niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn na of tijdens ziekte;
  • werkhervatting na ziekte moeizaam verloopt en de reden daarvan niet helemaal duidelijk is;

Elke werknemer is anders, dus ook het arbeidsdeskundig onderzoek. RD Arbeidsdeskundig Advies levert maatwerk, gebaseerd op zijn ruime kennis en jarenlange ervaring.

Nieuws
20 april 2018
9 april 2018
Archieven