Beoordelaar, adviseur en coach

Afhankelijk van hun rol of opdracht zijn de arbeidsdeskundigen actief als beoordelaar, adviseur of coach.

Onafhankelijk oordeel

In opdracht van de werkgever, of de verzekeringsmaatschappij, meet een arbeidsdeskundige de schade die ziekte, ongeval of arbeidshandicap bij iemand veroorzaakt. De arbeidsdeskundige beoordeelt daarbij de mogelijkheden om, evt. via aanpassingen of voorzieningen in het werk, (weer) aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige komt altijd tot een onafhankelijk oordeel. Daarbij maakt hij zoveel mogelijk gebruik van beschikbare informatie zoals arbeidsmarktonderzoek, gegevens van cliënt en informatie van de bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur.

Deskundig advies

Als adviseur kan een arbeidsdeskundige meerdere partijen van dienst zijn. Een arbeidsdeskundige kan werkgever en werknemer bij re-integratie adviseren hoe Poortwachter-proof te handelen. Of branches en bedrijven preventief advies geven als het arbeidsvermogen van (groepen) mensen dreigt af te nemen. Ook kan een arbeidsdeskundige bemiddelaars, overheden en rechterlijke macht deskundig advies geven over doelmatige re-integratie.

Interventies op maat

Een arbeidsdeskundige kan ook de rol op zich nemen om werkzoekenden of werknemers te coachen richting (betaald) werk. Dit gebeurt altijd via interventies die recht doen aan het samenstel van medische, financiële, juridische, technische en psychosociale problemen waar mensen met een (tijdelijke) arbeidshandicap mee te maken kunnen krijgen. Interventies die rekening houden met regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en bepalingen van verzekeraars. Maar eerst en vooral ook interventies die geënt zijn op de persoonlijke beleving en de veerkracht van mensen.