Arbeidsdeskundig onderzoek

“Verzuim is de toekomst”

Een arbeidsdeskundig onderzoek is bedoeld om werknemer en werkgever verder te helpen. De arbeidsdeskundige is een expert in een onafhankelijke weging van belasting en belastbaarheid van mensen in werk.

Doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is een oplossing bieden, meestal in de vorm van een spoedige maar verantwoorde hervatting van het werk.

Ze kunnen bij iedereen op elk gewenst moment de feitelijke werksituatie afwegen tegen individuele omstandigheden. In deze analyse wegen ze niet alleen iemands fysieke, mentale en psychosociale toestand mee, maar kijken ze ook naar directe omgevingsfactoren zoals werkorganisatie, familie, collega’s en persoonlijke financiën.

De vragen die beantwoord worden zijn:

  • Is het eigen werk passend bij de belastbaarheid van de werknemer?
  • Is het eigen werk passend te maken met voorzieningen of aanpassingen?
  • Is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
  • Is het noodzakelijk om een 2e spoor re-integratietraject te starten, gericht op het vinden van werk bij een andere werkgever?

Als de mogelijkheden van de medewerker in kaart zijn gebracht in helder is wat van hem of haar verwacht mag worden, dan wordt samen naar oplossingen gekeken. Leidt dat niet tot een oplossing, dan bekijkt de arbeidsdeskundige of ander werk binnen de organisatie mogelijk is, of dat zoeken naar een nieuwe baan bij een andere werkgever noodzakelijk wordt. Hierbij wordt rekening gehouden en de wet- en regelgeving (WVP, WIA en sociale wetgeving).

Een arbeidsdeskundige onderzoek wordt afgesloten met een heldere en concrete rapportage. Zo nodig vindt er overleg met andere disciplines (bijvoorbeeld Arbo dienst, bedrijfsarts) plaats. Waar nodig zal geadviseerd worden over verdere maatregelen/stappen.

Elke werknemer is anders, dus ook het arbeidsdeskundig onderzoek. RD Arbeidsdeskundig Advies levert maatwerk, gebaseerd op zijn ruime kennis en jarenlange ervaring. Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

Nieuws
20 april 2018
9 april 2018
Archieven