Archive

Werkterreinen

Nederland telt circa 3.300 arbeidsdeskundigen, van wie er ruim 2.850 lid zijn van de NVvA. Een deel opereert als zelfstandige, de meerderheid is werkzaam bij UWV, particuliere verzekeraars en zelfstandige bureaus. UWV De arbeidsdeskundigen bij UWV hebben een publiekrechtelijke taak. Zij werken samen met verzekeringsartsen en administratief juridisch medewerkers om op basis van de wet- en regelgeving (WIA, WAZ en Wajong) tot een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van verzekerden te komen. Zij adviseren werkgevers en houden hen aan wettelijke verplichtingen…

Read More

De rollen van…

Beoordelaar, adviseur en coach Afhankelijk van hun rol of opdracht zijn de arbeidsdeskundigen actief als beoordelaar, adviseur of coach. Onafhankelijk oordeel In opdracht van de werkgever, of de verzekeringsmaatschappij, meet een arbeidsdeskundige de schade die ziekte, ongeval of arbeidshandicap bij iemand veroorzaakt. De arbeidsdeskundige beoordeelt daarbij de mogelijkheden om, evt. via aanpassingen of voorzieningen in het werk, (weer) aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige komt altijd tot een onafhankelijk oordeel. Daarbij maakt hij zoveel mogelijk gebruik van beschikbare informatie…

Read More
Nieuws
20 april 2018
9 april 2018
Archieven